Informacja o administratorze

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych określane jako „RODO”, GDPR”)

W związku z nowymi standardami ochrony danych, Administrator zapewnia bezpieczeństwo Państwa danych osobowych powierzonych w związku ze świadczeniem usług oraz przechowuje je w sposób zgodny z obowiązującym porządkiem prawnym, jak również chroni stosownym systemem zabezpieczeń.

Administrator danych obowiązany jest do udzielania osobie, której dane osobowe zostały pozyskane, informacji dotyczących między innymi swoich danych kontaktowych, celu przetwarzania oraz odbiorcach danych osobowych i kategoriach tychże odbiorców (art. 13 i 14 RODO), co niniejszym czynimy, przekazując Państwu poniższe informacje.

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: SITA TECHNICZNE SP Z O.O., z siedzibą w Kielcach, ul. Druckiego-Lubeckiego 1 25-818 Kielce, NIP: 959-194-33-69.
  2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług w ramach prowadzonej działalności, w szczególności w celu: korzystania przez Państwa z usług naszej firmy, dokonywania zamówień, rozliczania płatności.
  3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
  4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 RODO oraz wyrażonej przez Państwa zgody.
  5. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. obsługa IT, zleceniobiorcy świadczący usługę z zakresu ochrony danych osobowych i ochrony mienia, podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, instytucje publiczne i organy wymiaru sprawiedliwości w zakresie przewidzianym przepisami prawa).
  6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres związany ze świadczeniem usług na Państwa rzecz przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jednocześnie Administrator danych ma obowiązek zareagować na każde żądanie dostępu czy sprostowania i poinformować żądającego o podjętych działaniach nie dalej niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż w ciągu łączenie trzech miesięcy (art. 12 RODO).
  8. Kontakt z Administratorem w celu wykonania w/w uprawnień jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@sitatechniczne.pl.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów i świadczenia na Państwa rzecz usług w ramach działania Spółki. Konsekwencją braku podania danych bądź wyrażenia zgody na ich przetwarzanie będzie odmowa udzielenia usług oferowanych przez Administratora.
  10. Informujemy, iż przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dodatkowe informacje na temat sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na naszej stronie www.

powrótdo góry
Pobierz katalog
produktów 
Serwis wykorzystuje pliki cookies, aby korzystanie z niego było łatwiejsze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.
Zamknij okno